افزایش نرخ دامنه های IR

از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۸۷ قیمت هر واحد ریالی خدمات از ۶۴،۰۰۰ ریال به ۷۲،۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایرنیک، با توجه به این افزایش قیمت نرخ جدید خدمات ثبت‌دامنه به شرح زیر خواهد بود:

۱)‌ ثبت دامنهٔ مرتبهٔ دوم یک‌ساله: ۲ واحد، معادل ۱۴۴،۰۰۰ ریال
۲)‌ ثبت دامنهٔ مرتبهٔ دوم پنج‌ساله: ۶ واحد، معادل۴۳۲،۰۰۰ ریال
۳)‌ ثبت دامنهٔ مرتبهٔ سوم یک‌ساله: ۱.۵ واحد، معادل ۱۰۸،۰۰۰ ریال
۴) ثبت دامنهٔ مرتبهٔ سوم پنج‌ساله: ۴.۵ واحد، معادل ۳۲۴،۰۰۰ ریال
۵) انتقال صاحب امتیاز دامنه: ۱ واحد، معادل ۷۲،۰۰۰ ریال

لازم به ذکر است که فارغ از زمان صدور درخواست، کلیه پرداخت‌های خدمات از تاریخ اول خرداد ۱۳۸۷ مشمول نرخ جدید خواهند شد.
/ 0 نظر / 25 بازدید